O firmie

Biuro projektów ALPRO – Anna Liszewska działa od 2007 r. W chwili obecnej tworzą ją dwie osoby:

Anna Liszewska i Andrzej Liszewski. Działalność firmy polega na sporządzaniu projektów wszelkiego rodzaju budynków
oraz budowli i konstrukcji inżynierskich. Mogą to być zarówno projekty wielobranżowe (dla mniejszych obiektów)
jak i opracowania tylko w branży konstrukcyjnej oraz instalacji sanitarnych. Usługi projektowe są świadczone zarówno bezpośrednio dla inwestorów, jak i dla innych biur projektów lub firm wykonawczych z branży budowlanej.

Anna Liszewska zajmuje się projektowaniem instalacji sanitarnych, do najczęściej realizowanych projektów należą:

 • sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne,
 • instalacje wod-kan zarówno w budynkach mieszkalnych jak i produkcyjnych oraz użyteczności publicznej,
 • przyłącza instalacji do budynków,
 • certyfikaty i charakterystyki energetyczne.

Andrzej Liszewski zajmuje się projektowaniem konstrukcyjno – budowlanym, do najczęściej realizowanych projektów należą:

 • projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji hal przemysłowych i magazynowych,
 • projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji obiektów mieszkalnych,
 • projekty budowlane i wykonawcze obiektów handlowych,
 • projekty budynków gospodarczych na potrzeby rolnictwa oraz rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 • projekty konstrukcji wsporczych dla przemysłu: estakad, fundamentów pod maszyny, wzmacniania istniejących konstrukcji,
 • obliczenia inżynierskie wszelkiego rodzaju konstrukcji budynków i budowli,
 • ekspertyzy i opinie a także inwentaryzacje istniejących konstrukcji,
 • optymalizacja konstrukcji (szczególnie stalowych) pod kątem zużycia materiału, ekonomiczności wykonania, poprawy bezpieczeństwa, adaptacji do zmienionych warunków eksploatacji.

Projektowanie jest wykonywane w oparciu o Polskie Normy lub o Eurokody. Możliwe jest wykonanie zarówno projektu budowlanego, jak i wykonawczego a dla konstrukcji stalowych także warsztatowego z użyciem najnowszego oprogramowania. Możliwe są opracowania dla całych obiektów lub tylko ich części, współpraca z innymi projektantami szczególnie przy rozwiązaniach nietypowych lub skomplikowanych konstrukcji.

Hop do góry :-)