Dokumentacja i projekty

W związku z różnorodną działalnością projektową oraz wykonywaniem wielu skomplikowanych i odpowiedzialnych konstrukcji firma posiada bogate oprogramowanie:

  • do obliczeń statycznych: RM-WIN 2D, RM-WIN 3D, PL-WIN; pakiet programów ABC firmy PRO Soft do obliczeń konstrukcji prętowych oraz płytowych i powłokowych, programy firmy Intersoft: R3D3 oraz R2D2,
  • do wymiarowania konstrukcji – zarówno wg Polskich Norm jak i Eurokodów: RM-WIN 2D, RM-WIN 3D, PL-WIN, pakiet KONSTRUKTOR firmy Intersoft, pakiet SPECBUD,
  • do wykonywania projektów isntalacji: Audytor OZC, Audytor C.O., Audytor H2O,
  • do wykonywania dokumentacji rysunkowej: AutoCAD LT, InteliCAD, ZWCAD+,
  • do wykonywania dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowych BOCAD.

Przedstawiono przykładowe fragmenty dokumentacji obliczeń konstrukcji stalowych, żelbetowych jak i drewnianych – prętowych oraz płytowych i powłokowych. Konstrukcje prętowe obliczane są najczęściej w formie ramownic przestrzennych (RM-WIN 3D) co pozwala na dokładne odzwierciedlenie ich pracy oraz optymalizację.

Możliwe jest wykonywanie tylko obliczeń konstrukcji lub optymalizacja rozwiązań dla innych projektantów. Dla Firm Wykonawczych i Inwestorów oferujemy wykonywanie projektów zamiennych konstrukcji mających na celu obniżenie kosztów ich wykonania, dostosowanie do nietypowych wymagań, adaptację i wzmocnienie budynków i konstrukcji istniejących.

Przedstawiono przykłady rysunków do projektów konstrukcji:

  • wykonawczy konstrukcji stalowej dachu dla obiektu murowanego,
  • warsztatowy konstrukcji hali stalowej,
  • wykonawczy budynku w technologii żelbetowej.

Podczas blisko dziesięcioletniej działalności firma wykonała około 500 projektów, przykładowo pokazano kilkanaście aksonometrii konstrukcji stalowych hal i obiektów inżynierskich. Projekty wykonywane są po dokładnych ustaleniach z Inwestorem lub Wykonawcą. Zawsze ściśle określony jest zakres i forma projektu – w zależności od potrzeb, może on być wykonany w formie uproszonej lub bardzo szczegółowej. W  przypadku konstrukcji nietypowych lub gdy trzeba rozwiązać problemy techniczne czy zoptymalizować konstrukcję preferowane są rozwiązania sprzyjające bezpieczeństwu, łatwości wykonania oraz jak najbardziej dostosowane do potrzeb zmawiającego.

Dzięki szczegółowym obliczeniom a także wieloletniej praktyce projektowej często udaje się adaptować istniejące konstrukcje do nowych nietypowych wymagań, znaleźć proste i tanie rozwiązania umożliwiające wykonanie skomplikowanego obiektu, a także uzyskać oszczędności przy wznoszeniu budynków i konstrukcji przemysłowych.

pdf_icon_2Projekt ramy

 

pdf_icon_2Projekt budowlany konstrukcji

 

pdf_icon_2Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej

 

pdf_icon_2 Rysunki warsztatowe

Hop do góry :-)